جدیدترین دوره ها

دوره جامع مدیریت شهری

این درس استاد ندارد !

50,000 تومان

الگوهای موفق رسانه های محلی

این درس استاد ندارد !

رایگان

داستان شهر ما

این درس استاد ندارد !

رایگان

روایت شهر ما

بلادیدگان؛ چالش های روانی و راهکار ها

این درس استاد ندارد !

ظرفیت تکمیل

5 گام تا مطالبه گری اثرگذار در مسائل شهری

این درس استاد ندارد !

50,000 تومان

موبایل ژورنالیسم

این درس استاد ندارد !

100,000 تومان

توصیه هایی برای داوطلبان کمک رسانی به سیل زدگان با رویکردی فنی_اجتماعی

این درس استاد ندارد !

ظرفیت تکمیل

عکاسی در مناطق آسیب دیده ؛ توصیه هایی در زمینه امیدبخشی

این درس استاد ندارد !

ظرفیت تکمیل

شایعه ؛ علل انتشار ، راهکار های مقابله

این درس استاد ندارد !

ظرفیت تکمیل

شفافیت ؛ پیشران زندگی شهری

این درس استاد ندارد !

20,000 تومان

راهکار های مدیریتی قابل اجرا به جهت رفع چالش های شهری

احمد خدایی نصر

100,000 تومان

باید ها و نباید های نمایندگان مردم

این درس استاد ندارد !

ظرفیت تکمیل

شوراها ؛ وظایف و اختیارات

علی زاهدی نسب

100,000 تومان

بررسی میدانی فضای شهری سبزوار ؛ ایده های لازم الاجرا

این درس استاد ندارد !

100,000 تومان

چالش های فرهنگی در شهر از نگاه فعالان این حوزه

این درس استاد ندارد !

30,000 تومان

دموکراسی و مردم سالاری دینی ؛ ریزنگری در وجه تمایز

این درس استاد ندارد !

15,000 تومان

گریزی به چالش های عمرانی و سیمامنظر شهر

این درس استاد ندارد !

25,000 تومان

دوره های رایگان

الگوهای موفق رسانه های محلی

این درس استاد ندارد !

رایگان

دوره جامع مدیریت شهری

این درس استاد ندارد !

50,000 تومان

گریزی به چالش های عمرانی و سیمامنظر شهر

این درس استاد ندارد !

25,000 تومان

دموکراسی و مردم سالاری دینی ؛ ریزنگری در وجه تمایز

این درس استاد ندارد !

15,000 تومان

چالش های فرهنگی در شهر از نگاه فعالان این حوزه

این درس استاد ندارد !

30,000 تومان

بررسی میدانی فضای شهری سبزوار ؛ ایده های لازم الاجرا

این درس استاد ندارد !

100,000 تومان

شوراها ؛ وظایف و اختیارات

علی زاهدی نسب

100,000 تومان

باید ها و نباید های نمایندگان مردم

این درس استاد ندارد !

ظرفیت تکمیل

راهکار های مدیریتی قابل اجرا به جهت رفع چالش های شهری

احمد خدایی نصر

100,000 تومان

شفافیت ؛ پیشران زندگی شهری

این درس استاد ندارد !

20,000 تومان

شایعه ؛ علل انتشار ، راهکار های مقابله

این درس استاد ندارد !

ظرفیت تکمیل

عکاسی در مناطق آسیب دیده ؛ توصیه هایی در زمینه امیدبخشی

این درس استاد ندارد !

ظرفیت تکمیل

توصیه هایی برای داوطلبان کمک رسانی به سیل زدگان با رویکردی فنی_اجتماعی

این درس استاد ندارد !

ظرفیت تکمیل

موبایل ژورنالیسم

این درس استاد ندارد !

100,000 تومان

5 گام تا مطالبه گری اثرگذار در مسائل شهری

این درس استاد ندارد !

50,000 تومان

بلادیدگان؛ چالش های روانی و راهکار ها

این درس استاد ندارد !

ظرفیت تکمیل

روایت شهر ما

داستان شهر ما

این درس استاد ندارد !

رایگان